Prisar

Under skulealder: gratis
1. – 7.klasse:   200-kr
8.kl. – vaksne : 230,-kr

Minstepris 1 døgn: 8000,- kr.

Minstepris 1 helg: 15600,-kr


Tillegg for leige av dyne/sengetøy.

Eigne prisar for konfirmasjon, bryllup, slektstemne, selskap o. l.

Hytter (2 døgn)

1600,- kr for lita hytte, (min.utleige: 2 døgn)
2500,- kr for stor hytte, (min.utleige: 2 døgn)

Vinterferie / Påskeferie

Vi deler ferien i 2 utleigeperiodar:
fredag – onsdag, onsdag – søndag (måndag 2.p.dag).

Utleige av kanoar.